Algemene voorwaarden

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Finds B.V., een besloten vennootschap opgericht volgens de wetgeving van Nederland.

Finds B.V.is gevestigd aan de verwersstraat 1 te ’s-hertogenbosch in nederland.

email :   info@inds. com   
tel:        0031-073-6142667

ingeschreven bij de kvk te noord -brabant onder nr: 160.67.866

btw ( vat)  nummer:  nl8192.74.653.b01

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan- en verkoopovereenkomsten aangegaan door Finds B.V.en haar klanten via de website van Finds B.V. www.Finds.com

bij het plaatsen van een bestelling op deze website gaat koper akkoord met de inhoud en hun toepasbaarheid  op de overeenkomst die u aangaat met Finds bv

 

 

art.1 algemeen

 

op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het nederlands recht van toepassing.

 

de verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling  en de bevestiging via email. de orderbevestiging is tevens de factuur.

 

de voorraad op onze website is in principe hetzelfde als de voorraad in onze winkel. echter alles staat niet direct op de website.

het kan voorkomen dat een product nog online op voorraad staat maar in werkelijkheid al verkocht is .

wanneer koper dit product vervolgens online aanschaft zal de order gecancelled worden en zullen wij het aankoopbedrag inclusief verzendkosten retourneren door middel van bankoverschrijving.

 

 

art.2 betaling

 

de bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief btw

 

na een bestelling ontvangt koper direct een bevestiging per email met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.

 

betaling geschiedt door middel van ideal.

 

 

art.3 levering

 

wij streven ernaar het/de bestelde  artikel(en)  binnen 3 dagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aan te bieden aan  postnl.

Finds B.V.is hier echter niet toe verplicht.

mochten wij hiervan afwijken dan zal de koper hiervan altijd bericht ontvangen via emial.

de maximale levertijd is 30 dagen na ontvangst van de betaling .  indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de koper het recht om de overeenkomst  te beeïndigen.

 

indien artikelen onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per email aan de koper worden medegedeeld.

 

Finds B.V.kan zonder opgaaf van redenen een order beeïndigen of een koper weigeren.

 

 

 

 

art.4 verzendkosten

 

alle leveringen worden aangetekend verzonden en zijn voor rekening van de koper.

de verzending geschiedt volgens de agv  (algemene voorwaarden  voor goederenvervoer) van  postnl welke na te lezen zijn  op www.postnl.nl.

 

koper kan de bestelling, mits betaald, ook ophalen in onze winkel aan de verwersstraat 1 te s-hertogenbosch. eventuele verzendkosten worden dan

aan koper vergoedt  via bankoverschrijving.

hiermee bespaart koper extra kosten.

 

 

 

art.5 retourneren

 

indien de koper een product uit de webshop om welke reden dan ook (toch) niet wenst af te nemen, dan heeft de koper het recht om binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te annuleren en 

het/de product(en) te retourneren.

 

koper dient de retournering aan te melden per email.

het bijgeleverde retourformulier dient koper zo accuraat mogelijk in te vullen en toe te voegen aan de retourzending.

 

retouren dienen altijd aangetekend verzonden te worden.

 de kosten voor verzending en het risico tijdens transport zijn voor rekening van de koper.

niet aangetekende retourzendingen worden niet geaccepteerd door Finds bv.

 

retour gezonden producten worden alleen geaccepteerd indien deze producten,  zowel als de originele verpakking  en eventuele losse toebehoren, 

in volledige nieuwstaat verkeren. 

alle originele prijskaartjes/labels dienen bevestigd en volledig onbeschadigd te zijn.

 

schoenen dienen gepast te worden op tapijt om beschadiging van zolen te voorkomen (nieuwstaat).

 

koper wordt verzocht bij het passen van kleding een passjaal te gebruiken om make-up/cremesporen of andere vlekken te voorkomen.

 hiervoor geldt dat retournering alleen geaccepteerd wordt als het product of de producten in nieuwstaat verkeren.

 

retouren kunnen ook persoonlijk afgeleverd worden in onze winkel aan de verwersstraat 1 te ’s-hertogenbosch , altijd na aanmelding per email.

koper ontvangt dan bij aflevering een ontvangstbewijs.

terugbetaling geschiedt altijd per bankoverschrijving.

 

 

art.6 garantie

 

Finds B.V.garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid  van de door Finds B.V.geleverde producten, conform de specificaties op de webshop.

de op de factuur/pakbon vermelde datum geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Finds B.V.is niet aansprakelijkheid voor onwetendheid van de koper met betrekking tot materialen en onderhoud.

 

in geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn van 14 dagen dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. de koper dient een email te sturen met een beschrijving van de geconstateerde gebreken voorzien van eventuele duidelijke foto’s van deze gebreken.

Finds B.V.zal binnen 14 dagen na ontvangst van de email met de koper contact opnemen over de te volgen procedure.

 

Finds B.V.is niet aansprakelijk voor schade die de koper of een derde lijdt door het gebruik van een door Finds B.V.geleverd artikel. (in)directe kosten of schade bij de koper of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de koper aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Finds bv. het schadebedrag zal altijd beperkt zijn tot de waarde van het product op de factuur.

 

de algemene garantie  geldt voor 3 maanden na de factuurdatum. de garantie vervalt als er gebreken ontstaan zijn door oneigenlijk gebruik en/of de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht aan het artikel. koper dient een geldig aankoopbewijs te overleggen indien koper aanspraak wil maken op de garantie.

 

afgeprijsde artikelen, ritsen, glitters en verlies van accessoires valen/valt niet onder de garantie.

sneakers zijn uitgesloten van garantie.

de medewerkers van Finds B.V.zijn altijd bereid advies te geven over onderhoud en eventuele reparaties van producten geleverd door Finds bv.

 

 

art.7 aansprakelijkheid

 

voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Finds B.V.dan wel tussen Finds B.V.en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Finds bv, is Finds B.V.niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Finds bv.

 

Finds B.V.is nimmer aansprakelijk voor enig verlies van winst of goodwill of enige andere gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Finds bv.

Finds B.V.is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

 

Finds B.V.is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.Finds.com en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

 

privacy

 

alle gegevens die u verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt aan Finds b.v. dat kan zijn om u te informeren over onze website of om online bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen en gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen. 

 

op verzoek bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens, te corrigeren of te verwijderen. u kunt contact met ons opnemen via Finds@gmail.com of u kunt gebruik maken van ons contactformulier. 

 

op onze website kunnen wij gebruik maken van cookies. een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt op je eigen computer. deze bevat informatie over je bezoek aan een website. 

 

ruilen en retourneren

 

 

Finds  vindt het belangrijk dat u tevreden bent met uw aankoop. voldoet uw aankoop toch niet aan uw verwachtingen, dan kunt u het binnen 14 dagen na aankoop retourneren of ruilen. passen mag, maar heeft u het artikel gedragen f is het beschadigd, dan is ruilen of retourneren niet mogelijk. bovendien nemen wij het artikel alleen retour als de originele labels en prijskaartjes er nog aan zitten en onbeschadigd zijn. 

 

hoe werkt ruilen of retourneren?

 

bij uw bestelling ontvangt u een retourformulier, dit formulier vult u volledig in en stuurt u samen met het product naar:

 

webshop – Finds

verwersstraat 1

5211 hs ’s-hertogenbosch 

 

u vindt een apart formulier met het retouradres bij uw bestelling. 

 

na ontvangst van het pakket zorgen wij voor een correcte afhandeling en zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen teruggestort worden op uw rekening. mocht er in het geval van ruilen een prijsverschil zijn, dan zal er een verrekening plaatsvinden. 

 

indien u producten die via onze webshop zijn gekocht wil retourneren, dient dit altijd aangemeld te worden via e-mail en aangetekend verstuurd te worden. niet aangetekende retouren worden niet geaccepteerd. 

 

de kosten voor het aangetekend retourneren zijn voor uw rekening. 

 

het is ook mogelijk retouren/ruilingen persoonlijk af te leveren in onze winkel. u bespaart daarmee kosten. 

 

terugbetalingen vinden altijd plaats via bankoverschrijving.

 

voor een uitgebreide versie zie algemene voorwaarden.