+31(0)73 614 26 67
info@finds.nl

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die U doet bij FINDS BV, gevestigd aan de Verwersstraat 1 te

‘s- Hertogenbosch in Nederland. 

Email: info@finds.nl  Tel: 073-6142667.

Ingeschreven bij de KvK te Noord-Brabant onder nummer 16067866, BTW (VAT) Nr. NL8192.74.653.B01.

 

Ruilen

Artikelen, ook afgeprijsde artikelen, kunnen niet geruild worden.

 

Garantie

FINDS BV garandeert dat de artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken.

De garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na aankoop. De garantie vervalt als er gebreken ontstaan zijn door oneigenlijk gebruik en/of U of derden wijzigingen hebben aangebracht aan het artikel.

U dient een geldig aankoopbewijs te overleggen indien U aanspraak maakt op de garantie.

Sneakers vallen buiten de garantieregeling.

 

FINDS BV is niet verantwoordelijk voor onwetendheid van de klant over materialen en/of onderhoud, Vragen van de klant hierover kunnen altijd geïnformeerd worden door FINDS BV.

 

FINDS BV is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door FINDS BV geleverd artikel

 

 

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK .